Notícies

Desarrollan bioplástico a base de suero de leche con amplio potencial en el envase de alimentos

El suero lácteo es una opción económica y de amplia disponibilidad, por ello

La taxa de reciclatge d’envasos domèstics a Catalunya està per sobre de la mitjana estatal.

Dades sobre el reciclatge a nivell espanyol. A nivell espanyol, els envasos domèstics

Noves proves amb bioplastic

Recentment hem pogut treballar un cop més, fent injecció de plàstic amb BIOPOLIMERS,